---

Lejebetingelser

Lejebetingelser

 

 

Printvenlig version: NorthStar Golfhusets lejebetingelser

 

Bestilling

 

Lejebevis og nøgleudlevering

Når du via golfhuset.dk har bestilt NorthStars Golfhus i Rø/Gudhjem, modtager du en bekræftelse per e-mail. Bekræftelsen er dit lejebevis, og indeholder alle de oplysninger, du har brug for – inkl. detaljer om obligatorisk aflæsning af strøm- og vandforbrug.

 

Serviceydelser/ekstraudstyr

Feriehuset råder over køkkenservice samt dyner og puder til 6 personer. Du skal selv medbringe linned, viskestykker, karklud, opvaskemiddel, toiletpapir og håndklæder.

Leje af feriehuset er uden slutrengøring. Ved afrejse efterlades huset i rengjort stand. Er dette ikke gjort tilfredsstillende, vil ekstra slutrengøring ske på lejers regning.

Barneseng og barnestol kan desværre ikke bestilles hos NorthStar.

 

Betaling og nøgleudlevering

Af vores bekræftelse fremgår NorthStars registrerings- og kontonummer, og det fulde lejebeløb bedes betalt senest 30 dage før lejemåls påbegyndelse. Vi sender nøgler til sommerhuset senest 7 dage før ankomstdagen.

Nøglerne bedes returneret til NorthStar senest 7 dage efter afrejse fra sommerhuset. Ligeledes skal du senest 7 dage efter afrejse maile de noterede aflæsninger af strøm- og vandforbrug til os, som anvist i vores bekræftelse.  Vi vil så per e-mail fremsende endelig opkrævning for brug af strøm og vand.

Bemærk at udlejning er eksklusiv slutrengøring. Hvis lejers oprydning og rengøring ikke er tilfredsstillende, vil vi eftersende opkrævning på DKK 800, som dækker ekstern slutrengøring.

 

Afbestilling af leje

Lejeaftalen kan afbestilles. Afbestilling skal ske skriftligt per e-mail. Indtil 30 dage før lejemåls påbegyndelse refunderes 100 % af totalleje. Indtil 14 dage før refunderes 50 %. Fra 13 dage før og til ankomstdagen refunderes leje ikke.

 

 

Ankomst

 

Ankomsttidspunkt

Det normale ankomsttidspunkt er fra kl. 16.00 på indflytningsdagen. Ønsker du adgang før kl. 16.00, skal dette aftales med NorthStar.

 

Ankomst til huset

Vær opmærksom på, at håndtaget på hoveddøren ofte skal løftes op, samtidig med, at nøglen drejes. Du kan ikke forvente, at huset er opvarmet ved ankomst.

 

Aflæsning af målere

Når du ankommer til feriehuset, skal du som det første aflæse samtlige strøm- og vandmålere og notere dine aflæsninger som anvist på vores bekræftelse. Du skal være opmærksom på, at strømtælleren er uden decimaler og skal læses som hele kWh-forbrug. Strømmåleren hænger på husets ydervæg.

 

Hold øje med forbruget

Hvis du ønsker at beregne et cirka beløb for, hvor meget du skal betale for strøm m.m. ved afrejse, er det en god idé at notere dit kWh forbrug efter de første 24 timer. Derefter ganger du forbruget med prisen pr. kWh og antal feriedage. Hvis du gerne vil spare på strømmen, skal du nedsætte forbruget af elvarme og gulvvarme. Selvom det er koldt udenfor, behøver alle varmeapparater måske ikke at være tændte.

 

Reklamationer

Eventuelle reklamationer bør du omgående meddele til NorthStar. Lad ikke din ferieglæde blive spoleret over småfejl eller mangler. Vi vil forholde os til jeres reklamation med det samme, således at afhjælpning kan finde sted hurtigst muligt.

 

Affald

Du skal være opmærksom på, at tømning af affaldscontainere foregår på hverdage og altså ikke samtidig med, at du overtager feriehuset. Affaldscontainerne kan derfor godt være helt eller delvist fyldte ved ankomst. Vi henstiller til, at du undlader at fylde affaldscontainerne helt, så de næste feriegæster også kan komme af med affald.

 

 

Afrejse

 

Afrejse

Udflytning skal ske senest kl. 10.00 om formiddagen på udflytningsdagen.

 

Rengøring, oprydning & opvask

Ved afrejse skal ferieboligen efterlades i rengjort og opryddet stand, inklusiv opvask. Slutrengøring er ikke med i prisen. Venligst husk at lukke alle vinduer og låse alle døre, inden du forlader huset.

Husk at slukke for køleskab og efterlade køleskabsdøren åben.

 

Nøgleaflevering og aflæsning af strøm- og vandforbrug

Nøglen skal sendes til NorthStar senest 7 dage efter afrejse. Ved forsinket fremsendelse vil eventuelle omkostninger til ny nøgle ske på lejers regning.

Senest 7 dage efter afrejse bedes du også maile de noterede aflæsninger af strøm- og vandforbrug til NorthStar, som anvist i vores bekræftelse.

 

 

Sådan lejer du NorthStar Golfhus

 

Bestillingsprocedure på www.golfhuset.dk

For at bestille feriehuset skal du gøre følgende:

Vælge menupunkt ”Lej sommerhus”. Vælg en dato, hvorfra leje af huset ønskes påbegyndt.

I kalenderen til højre kan du se, hvilke perioder feriehuset er reserveret (dage markeret med rødt).

Udfyld bestillingsformular og tryk derefter ”Send forespørgsel”. Du vil per e-mail modtage en kvittering på modtagelse af bestillingsformular. NorthStar vil herefter behandle forespørgslen og vende tilbage per e-mail med bekræftelse og information vedrørende betaling, nøgleudlevering og aflæsning af feriehusets strøm- og vandforbrug.

Bemærk at bekræftelsen er jeres lejebevis, og det er gyldigt, når leje er betalt – senest 30 dage før ankomstdagen.

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte os på mail: info@northstar-aps.dk eller telefon: 5051 2604.